Nazwa Od Do
100 / METRO (XP) 1989.11 1998.12
100 kabriolet (XP) 1994.04 1998.12
200 (XH) 1985.03 1989.09
200 (RF) 1995.11 2000.03
200 coupe (XW) 1992.10 1999.06
200 hatchback (XW) 1989.10 1995.10
2000-3500 (P6) 1963.09 1976.05
2000-3500 hatchback (SD1) 1976.06 1986.10
25 (RF) 1999.09 2005.05
400 (XW) 1990.04 1995.04
400 (RT) 1995.05 2000.03
400 hatchback (RT) 1995.05 2000.03
400 Tourer (XW) 1993.09 1998.11
45 (RT) 2000.02 2005.05
45 sedan (RT) 2000.02 2005.05
600 (RH) 1993.08 1999.02
75 (RJ) 1999.02 2005.05
75 Tourer (RJ) 2001.08 2005.05
800 (XS) 1986.10 1999.02
800 coupe 1992.08 1999.02
800 hatchback (XS) 1986.10 1999.02
A60 CAMBRIDGE 1962.01 1969.10
CABRIOLET (XW) 1990.04 1999.11
CITYROVER 2004.01 2005.06
COUPE 1996.03 1999.11
MAESTRO 1990.09 1995.01
MINI 1991.01 2000.11
MINI kabriolet (XN) 1992.09 2001.05
MINI-MOKE 1986.09 -
MONTEGO 1988.10 1995.10
MONTEGO Estate (XE) 1984.10 1993.12
STREETWISE 2003.08 2005.05