Obowiązuje od 01.12.2017

Regulamin sklepu internetowego AUTOWANDA.PL

 1. Autowanda.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Autowanda.pl, prowadzony przez AUTO-WANDA M.Wierzbanowski i A.Jelonek Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Broniewskiego 1, NIP: 678-002-90-91, Regon: 350043159, KRS: 88736 (dalej: "Sprzedawca")
 2. AUTO-WANDA Sp.J. prowadzi sprzedaż detaliczną części i akcesoriów motoryzacyjnych poprzez sklep internetowy Autowanda.pl oraz w lokalach stacjonarnych. Zamówienia przyjmowane są:
  1. drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy Autowanda.pl
  2. drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail
  3. telefonicznie pod numerami kontaktowymi 694-400-618 lub (12)649-99-01
  4. osobiście w lokalach stacjonarnych - adresy oraz kontakt
 3. Klienci mają możliwość korzystania z Autowanda.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Autowanda.pl (dalej: "Konto"). Świadczenie usług w ramach Konta na Autowanda.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez zgłoszenie na trwałym nośniku (papier, e-mail) oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. Wszystkie produkty dostępne w Autowanda.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Autowanda.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cło, akcyzę i inne podatki). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura VAT, faktura imienna lub paragon).
 6. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy towaru:
  1. odbiór osobisty w lokalach stacjonarnych Sprzedawcy - adresy oraz kontakt - bezpłatnie
  2. dowóz firmowym transportem Sprzedawcy - odpłatnie, tylko na terenie Krakowa
  3. dostarczenie przez wyspecjalizowanego operatora pocztowego (kuriera lub pocztę) - odpłatnie, na terenie całego kraju
 7. Koszt dostawy ponosi klient. Koszt dostawy dla każdego zamówienia ustalany jest indywidualnie i jest wyraźnie podany przez Sprzedawcę najpóźniej w momencie wyrażenia przez Klienta woli związania się umową zakupu, czyli:
  1. dla zamówień składanych przez sklep internetowy Autowanda.pl - w "Koszyku" w części zatytułowanej "Opcje dostawy"
  2. dla zamówień składanych przez e-mail - w wiadomości od Sprzedawcy
  3. dla zamówień składanych telefonicznie - w trakcie rozmowy
 8. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
  1. przelewem na konto bankowe 74 1020 2906 0000 1202 0335 9809 - bez dodatkowych kosztów doliczanych przez Sprzedawcę
  2. gotówką przy odbiorze przesyłki od dostawcy (kuriera lub listonosza) - koszt pobrania Sprzedawca wlicza w cenę dostawy
  3. gotówką przy odbiorze zamówienia w lokalu stacjonarnym Sprzedawcy - bez dodatkowych kosztów doliczanych przez Sprzedawcę
  4. kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w lokalu stacjonarnym Sprzedawcy - bez dodatkowych kosztów doliczanych przez Sprzedawcę
 9. W przypadku niektórych produktów Sprzedawca dolicza dodatkową opłatę zwaną "Kaucją". Wartość kaucji jest podana w trakcie składania zamówienia oraz przy każdym produkcie którego taka płatność dotyczy. Klient kupując produkt z którym powiązana jest kaucja musi opłacić cenę produktu oraz kaucję razem. Klient może odzyskać kaucję po odesłaniu do Sprzedawcy starego produktu na wymianę. Sprzedawca nie gwarantuje zwrotu kaucji. Decyzję o zwrocie kaucji podejmuje producent produktu na podstawie oceny zużycia starego produktu. Szczegółowe informacje o warunkach zwrotu kaucji Sprzedawca udziela na żądanie klienta.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie złożone w Autowanda.pl w tym koszt dostawy oraz kaucję (jeżeli taka jest powiązana z wybranym produktem) nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 11. W sytuacji kiedy jeden lub kilka z produktów zamówionych przez Klienta nie będzie mógł zostać zrealizowany (zaginięcie, brak u dostawcy, uszkodzenie itp.) Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o braku i proponuje zamienniki (jeżeli takie są dostępne). Zamienniki mogą mieć inną cenę niż produkty pierwotnie zamówione przez Klienta. Klient ma prawo w takiej sytuacji:
  1. przyjąć ofertę na wszystkie lub niektóre zamienniki zaproponowane przez Sprzedawcę
  2. odstąpić od zakupu brakujących produktów i zakupić tylko pozostałe produkty z zamówienia
  3. zrezygnować z całego zamówienia i odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów - Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie przedpłaty związane z anulowanym zamówieniem
 12. Sprzedawca oferuje w zmienionym zamówieniu promocyjny koszt dostawy, jeżeli taki miał zastosowanie w pierwotnym zamówieniu, bez względu na wartość zamówienia po zmianie (jeżeli taka zmiana nastąpiła i Klient zaakceptował zmienione zamówienie - na warunkach opisanych w art. 11).
 13. Dla niektórych produktów wchodzących w skład zamówienia ze względu na ich charakter (gabaryty, waga) Sprzedawca może ograniczyć wybór sposobów dostawy a w szczególności ograniczyć je tylko do odbioru osobistego. Sprzedawca informuje o takim ograniczeniu najpóźniej w momencie wyrażenia przez Klienta woli związania się umową zakupu. W przypadku zamówień składanych poprzez stronę Autowanda.pl dostępne formy dostawy są wyświetlane Klientowi automatycznie przed złożeniem zamówienia. Jeżeli mimo dostępności wybranej przez Klienta formy dostawy na stronie Autowanda.pl nie będzie możliwa jej realizacja (ze względu na łączne gabaryty lub wagę zamówienia) Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji. Klient może wówczas wybrać inną formę dostawy zaproponowaną przez Sprzedawcę albo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 14. Typowy czas realizacji w zależności od wybranej formy dostawy:
  1. odbiór osobisty - przygotowanie zamówienia do odbioru do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (natychmiast jeżeli towar jest na miejscu w momencie składania zamówienia) - towar czeka w sklepie na odbiór do 7 dni
  2. wysyłka pocztą - wysłanie paczki 2-5 dni robocze od złożenia zamówienia - czas dostarczania przez pocztę 1-2 dni robocze (z możliwością wydłużenia do 14 dni - zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej)
  3. wysyłka kurierem - wysłanie paczki do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (natychmiast jeżeli towar jest na miejscu w momencie składania zamówienia) - czas dostarczania przez kuriera 1 dzień roboczy.
  4. wysyłka do paczkomatu - wysłanie paczki do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (natychmiast jeżeli towar jest na miejscu w momencie składania zamówienia) - czas dostarczania do paczkomatu do 48h.
  5. dostawa firmowym transportem Sprzedawcy na terenie Krakowa - dowóz w godzinach pracy Sprzedawcy o uzgodnionej porze i w uzgodnionym przez Klienta miejscu.
 15. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta. Jeżeli czas realizacji zamówienia przekroczy 30 dni Klient ma prawo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin lub zrezygnować z zakupu.
 16. W przypadku wysyłki towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia towarów znajdujących się w przesyłce kurier ma obowiązek na prośbę Klienta wydać "protokół szkody". Protokół powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia protokołu, dokładny opis uszkodzeń, opis zawartości paczki, opis opakowania, numer przesyłki, czytelne podpisy odbiorcy i kuriera. Zgłoszenia uszkodzeń zawartości paczki będą przyjmowane wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego protokołu szkody.
 17. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę objęte są rękojmią. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres AUTO-WANDA Sp.J. podany w pkt. 1 Regulaminu.
 18. Autowanda.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 19. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 20. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres zwroty@autowanda.pl
  2. w formie pisemnej, na adres AUTOWANDA ul. Broniewskiego 1, 31-801 Kraków z dopiskiem "Zwrot towaru"
 21. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta na warunkach opisanych w ustawie o prawach konsumenta, Sprzedawca zwraca Klientowi wpłacone środki w tym cenę towaru oraz koszt dostawy (od Sprzedawcy do Klienta) z zastrzeżeniem że koszt dostawy podlega zwrotowi do wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 22. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 23. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Autowanda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient wysyłając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Autowanda.pl nie zawiera umowy kupna-sprzedaży ze sprzedawcą a jedynie otrzymuje zaproszenie do zawarcia umowy na warunkach podanych w opisie produktu oraz w koszyku podczas procesu składania zamówienia. Zaproszenie wyświetla się jako podsumowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia na stronie sklepu. Następnie sprzedawca przyjmuje do realizacji lub odrzuca zamówienie. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 24. Podane przez Klientów dane osobowe AUTO-WANDA Sp.J. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu w Autowanda.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procesu zamówienia.
 25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AUTO-WANDA Sp.J. w ramach Autowanda.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".